* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Lấy Ảnh Nhân Vật Avatar và Nhân Vật Ninja School Online, Hiệp Sĩ Online

Lưu ý:
- Đối với việc lấy ảnh nhân vật Avatar, KPAH, Army2 bạn phải đăng nhập vào my.teamobi.com ít nhất 1 lần mới có thể lấy được ảnh.
- Đối với việc lấy ảnh nhân vật Ninja School Online bạn phải đăng nhập vào dd.ninjaschool.vn ít nhất 1 lần mới có thể lấy được ảnh và đánh dấu tích vào ô Ninja để lấy ảnh bạn nhé.
- Đối với việc lấy ảnh nhân vật Hiệp Sĩ Online bạn phải đăng nhập vào forum.hiepsionline.com ít nhất 1 lần mới có thể lấy được ảnh và đánh dấu tích vào ô HSO để lấy ảnh bạn nhé.

Avatar:
Ninja:
KPAH:
Army2:
HSO:
XForce Online:

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status