* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động
* Shop bán Nick tự động

Tải Ngọc Rồng Online 230 Premium - Nâng cấp mới cho Android

» Bán Vàng NRO tự động | Bán Ngọc tự động | Shop Bán Nick Ngọc Rồng
Ngọc Rồng 230 Premium phiên bản thuần Android mới nhất được GameHub cập nhật cho các bạn, ngoài các tính năng đã có ở bản cũ trong bản mới này sẽ Update thêm một số chức năng mới cũng như fix lỗi và điều chỉnh một số tính năng ở bản Ngọc Rồng Online trước đây

Tải Ngọc Rồng Online 230 Premium - Nâng cấp mới cho Android
(hình ảnh chụp màn hình bởi gamehub)


Ngọc Rồng Online 230 Premium có gì mới ?
1. Thêm chức năng ở menu cd gồm:
- Tùy chọn hành động của đệ sau khi tác hợp thể với sư phụ