* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động
* Shop bán Nick tự động

Bảng Exp chính xác trong Ninja School Online

» Mua nick Ninja tự động
Dưới đây là bảng EXP kinh nghiệm đến Level 130 trong game Ninja School Online dành cho chúng ta, bạn có thể xem chi tiết vì nó rất chính xác đấy nhé.

LEVEL 0: 0 EXP
LEVEL 1: 200 EXP
LEVEL 2: 600 EXP
LEVEL 3: 1200 EXP
LEVEL 4: 2500 EXP
LEVEL 5: 5000 EXP
LEVEL 6: 9000 EXP
LEVEL 7: 18000 EXP
LEVEL 8: 20000 EXP
LEVEL 9: 24000 EXP
LEVEL 10: 36000 EXP
LEVEL 11: 54000 EXP
LEVEL 12: 64800 EXP
LEVEL 13: 90720 EXP
LEVEL 14: 127008 EXP
LEVEL 15: 177811 EXP
LEVEL 16: 248935 EXP
LEVEL 17: 261382 EXP
LEVEL 18: 339796 EXP
LEVEL 19: 441735 EXP
LEVEL 20: 574256 EXP
LEVEL 21: 497688 EXP
LEVEL 22: 597226 EXP
LEVEL 23: 716671 EXP
LEVEL 24: 860005 EXP
LEVEL 25: 1032006 EXP
LEVEL 26: 1238407 EXP
LEVEL 27: 1486089 EXP
LEVEL 28: 1783307 EXP
LEVEL 29: 2139968 EXP
LEVEL 30: 2567962 EXP
LEVEL 31: 4622331 EXP
LEVEL 32: 5546797 EXP
LEVEL 33: 6656157 EXP
LEVEL 34: 7987387 EXP
LEVEL 35: 12779820 EXP
LEVEL 36: 15335784 EXP
LEVEL 37: 18402942 EXP
LEVEL 38: 33125295 EXP
LEVEL 39: 39750354 EXP
LEVEL 40: 47700426 EXP
LEVEL 41: 152641360 EXP
LEVEL 42: 194617734 EXP
LEVEL 43: 247279005 EXP
LEVEL 44: 313220073 EXP
LEVEL 45: 395646410 EXP
LEVEL 46: 458514475 EXP
LEVEL 47: 526703913 EXP
LEVEL 48: 636228539 EXP
LEVEL 49: 784494868 EXP
LEVEL 50: 930618588 EXP
LEVEL 51: 950533224 EXP
LEVEL 52: 970323501 EXP
LEVEL 53: 991448556 EXP
LEVEL 54: 1011810700 EXP
LEVEL 55: 1034659751 EXP
LEVEL 56: 1058575992 EXP
LEVEL 57: 1078672354 EXP
LEVEL 58: 1098064208 EXP
LEVEL 59: 1119665920 EXP
LEVEL 60: 1452641360 EXP
LEVEL 61: 1814617734 EXP
LEVEL 62: 2272790205 EXP
LEVEL 63: 2732203073 EXP
LEVEL 64: 3256456410 EXP
LEVEL 65: 3881514475 EXP
LEVEL 66: 4563703913 EXP
LEVEL 67: 5366228539 EXP
LEVEL 68: 6144394868 EXP
LEVEL 69: 7030612388 EXP
LEVEL 70: 9000000000 EXP
LEVEL 71: 11000000000 EXP
LEVEL 72: 13000000000 EXP
LEVEL 73: 15000000000 EXP
LEVEL 74: 17500000000 EXP
LEVEL 75: 20000000000 EXP
LEVEL 76: 22500000000 EXP
LEVEL 77: 25000000000 EXP
LEVEL 78: 27500000000 EXP
LEVEL 79: 30000000000 EXP
LEVEL 80: 33000000000 EXP
LEVEL 81: 36000000000 EXP
LEVEL 82: 39000000000 EXP
LEVEL 83: 42000000000 EXP
LEVEL 84: 45500000000 EXP
LEVEL 85: 49000000000 EXP
LEVEL 86: 52500000000 EXP
LEVEL 87: 56000000000 EXP
LEVEL 88: 59500000000 EXP
LEVEL 89: 63000000000 EXP
LEVEL 90: 67000000000 EXP
LEVEL 91: 71000000000 EXP
LEVEL 92: 75000000000 EXP
LEVEL 93: 79000000000 EXP
LEVEL 94: 84000000000 EXP
LEVEL 95: 89000000000 EXP
LEVEL 96: 94000000000 EXP
LEVEL 97: 99000000000 EXP
LEVEL 98: 105000000000 EXP
LEVEL 99: 112000000000 EXP
LEVEL 100: 120000000000 EXP
LEVEL 101: 129000000000 EXP
LEVEL 102: 139000000000 EXP
LEVEL 103: 150000000000 EXP
LEVEL 104: 160000000000 EXP
LEVEL 105: 170000000000 EXP
LEVEL 106: 180000000000 EXP
LEVEL 107: 190000000000 EXP
LEVEL 108: 200000000000 EXP
LEVEL 109: 220000000000 EXP
LEVEL 110: 230000000000 EXP
LEVEL 111: 240000000000 EXP
LEVEL 112: 250000000000 EXP
LEVEL 113: 260000000000 EXP
LEVEL 114: 270000000000 EXP
LEVEL 115: 280000000000 EXP
LEVEL 116: 290000000000 EXP
LEVEL 117: 300000000000 EXP
LEVEL 118: 310000000000 EXP
LEVEL 119: 330000000000 EXP
LEVEL 120: 350000000000 EXP
LEVEL 121: 400000000000 EXP
LEVEL 122: 400000000000 EXP
LEVEL 123: 400000000000 EXP
LEVEL 124: 400000000000 EXP
LEVEL 125: 400000000000 EXP
LEVEL 126: 450000000000 EXP
LEVEL 127: 450000000000 EXP
LEVEL 128: 450000000000 EXP
LEVEL 129: 450000000000 EXP
LEVEL 130: 500000000000 EXP
Thủ thuật Ninja School

Facebook Google Plus

» Nickao.Com - Bán nick tự động uy tín nhất
• Bạn đả xem chưa ?
Ninja School 148 v3 Android - Fix nhiều lỗi, thêm Sv World Ninja School 148 v3 Android - Fix nhiều lỗi, thêm Sv World
Ninja School 148 v3 - Ẩn quái, Goto, Fix nhiều lỗi UP Ngon Ninja School 148 v3 - Ẩn quái, Goto, Fix nhiều lỗi UP Ngon
Ninja School 143 Leo v6.8.3 - Hỗ trợ sự kiện Trung Thu, Fix lỗi Ninja School 143 Leo v6.8.3 - Hỗ trợ sự kiện Trung Thu, Fix lỗi
Ninja School 143 Premium v5.4 Android HD - Hỗ trợ Tết 2017 Ninja School 143 Premium v5.4 Android HD - Hỗ trợ Tết 2017
Ninja School 139 SPremium v2.1 - Hỗ trợ sự kiện Tết 2017 Ninja School 139 SPremium v2.1 - Hỗ trợ sự kiện Tết 2017
• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Ninja School: Sự kiện tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 Ninja School: Sự kiện tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019
Nhập mua Xu Ninja School Online số lượng lớn Nhập mua Xu Ninja School Online số lượng lớn
Ninja School: Nghẹn ngào ra mắt sự kiện Tết 2018 Ninja School: Nghẹn ngào ra mắt sự kiện Tết 2018
Ninja School: Thủ thuật UP Yên và Level hay nhất 2018 Ninja School: Thủ thuật UP Yên và Level hay nhất 2018
Ninja School: Thủ thuật goBack qua NVHN, UP quay về Khu cũ Ninja School: Thủ thuật goBack qua NVHN, UP quay về Khu cũ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status